فروش مزدا 323 در تهران مدل 1383

کارکرد : حواله قیمت : 31,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

مزدا، 323، 1382

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir