فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
68,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اردبیل - 11 ماه پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir