فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 71,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir