فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 71,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir