فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir