فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
45,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir