فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2013

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
342,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir