فروش سیتروئن زانتیا در هرمزگان مدل 1387

کارکرد : 138,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 3 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
20,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir