فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
39,500 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

سمنان - 4 روز پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir