فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,500 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
89,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir