فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir