فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir