فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2014

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
73,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir