فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، i20، 2015

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
5,700 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

قزوین - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,500 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir