فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,500 کیلومتر
قیمت
940,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir