فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : 24,400,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
27,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
18,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir