فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : 24,400,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
38,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1391

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir