فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2008

کارکرد : 114,000 کیلومتر قیمت : 90,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir