فروش لیفان X60 دنده ای در خراسان جنوبی مدل 1393

لیفان، X60 دنده ای، 1393

خراسان جنوبی

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 47,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
42,300,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir