فروش لیفان X60 دنده ای در خراسان جنوبی مدل 1393

لیفان، X60 دنده ای، 1393

خراسان جنوبی

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 47,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

بوشهر - 6 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
46,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir