فروش سمند X7 در تهران مدل 1382

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
13,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
otex.ir