فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,600 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 2 هفته پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir