فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,600 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

همدان - 8 ماه پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir