فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,600 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

قم - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir