فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,600 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
457,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 5 روز پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir