فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,600 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,183,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
18,900 کیلومتر
قیمت
449,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir