فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 21,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,350,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir