فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 21,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir