فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1385

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 32,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,606 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir