فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1385

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 32,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir