فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 57,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
57,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
84,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,850,000
منبع آگهی
otex.ir