فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1387

کارکرد : حواله قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1390

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
14,100,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir