فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1387

کارکرد : حواله قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
345,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
262,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir