فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

یزد - 12 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir