فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir