فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
273,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir