فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
610,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir