فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
407,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
503,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 33 دقیقه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
389,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

چهارمحال و بختیاری - 10 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir