فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
532,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir