فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
565,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
629,000,000
منبع آگهی
otex.ir