فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 258,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2007

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
139,300 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
87,500 کیلومتر
قیمت
1,910,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

کرمانشاه - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
14,200 کیلومتر
قیمت
284,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir