فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir