فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1392

کارکرد : 94,000 کیلومتر قیمت : 19,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
16,680,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir