فروش رنو ساندرو اتوماتیک در البرز مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 53,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
66,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
27,500 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir