فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
840,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir