فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 2 روز پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
332,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
489,000,000
منبع آگهی
otex.ir