فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir