فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1396

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

رنو، تندر 90 E2، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1395

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
39,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
28,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir