فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 112,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
93,050,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
73,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir