فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 112,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
72,000,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
9,800 کیلومتر
قیمت
88,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir