فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 112,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
72,000,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، i20، 2015

کرمان - 7 ماه پیش

کارکرد
5,700 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir