فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 112,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

گلستان - 11 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2013

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir