فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1392

کارکرد : 123,000 کیلومتر قیمت : 17,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
14 کیلومتر
قیمت
36,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir