فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,200 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
450 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir