فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
252,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
5,700 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir