فروش کیا اپتیما در آذربایجان غربی مدل 2016

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir