فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

یزد - 11 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir