فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
408,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,840,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir