فروش ب ام و X3 28 در یزد مدل 2014

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 415,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
433,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
538,000,000
منبع آگهی
otex.ir