فروش ب ام و X3 28 در یزد مدل 2014

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 415,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
13,700 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir