فروش ب ام و X3 28 در یزد مدل 2014

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 415,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
438,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir