فروش ب ام و X3 28 در یزد مدل 2014

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 415,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir