فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
342,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
88,500 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir