فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
364,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

سیستان و بلوچستان - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir