فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
1,320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
51,700 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir