فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1391

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir