فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir