فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
4,123 کیلومتر
قیمت
655,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
585,000,000
منبع آگهی
otex.ir