فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir