فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1393

کارکرد : 82,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir