فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1393

کارکرد : 82,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
30,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir