فروش سمند LX EF7 در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 35,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,500 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
25,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir