فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1395

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir