فروش سیتروئن زانتیا در خراسان جنوبی مدل 1386

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی

کارکرد : 209,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,200 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir