فروش سیتروئن زانتیا در خراسان جنوبی مدل 1386

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی

کارکرد : 209,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
45,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

قم - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir