فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
930,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir