فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
930,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
364,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir