فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir