فروش نیسان جوک در البرز مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir