فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 12,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
5,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
221,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
263,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com