فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 1,720,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,700 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir