فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
512,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

ایلام - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
52,500 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir