فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 42,000 کیلومتر قیمت : 179,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
1,790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان شمالی - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir