فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1390

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 26,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
37,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
33,300,000
منبع آگهی
otex.ir