فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1390

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 26,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

خوزستان - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir