فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1390

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 26,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
26,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
30,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir