فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir