فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

قم - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir