فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir