فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 39,451 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
23,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1398

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir