فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 113,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2013

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
82,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir