فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 113,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
96,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2012

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
9,800 کیلومتر
قیمت
88,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir