فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 500 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
437,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
1,900,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir