فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 500 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
2,020,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,600 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 12 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir