فروش سیتروئن زانتیا در خراسان جنوبی مدل 1386

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 36,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
444,444 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir