فروش سیتروئن زانتیا در خراسان جنوبی مدل 1386

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 36,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
38,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
177 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir