فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2012

کارکرد : 129,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
141 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir