فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2012

کارکرد : 129,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2007

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
915,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
129,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، آزرا، 2008

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
104,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir