فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2012

کارکرد : 129,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

آذربایجان غربی - 12 ماه پیش

کارکرد
160 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2007

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

قزوین - 8 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir