فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2012

کارکرد : 129,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir