فروش جک جی 5 - 1.5 در البرز مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : 58,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمان - 1 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com